Sikkerhed

Sikkerheds og ordensregler for skytter på flugtskydningbanen

 

 • Alle geværer, ladte som uladte skal behandles med største forsigtighed og respekt samt være i en forsvarlig stand uden slør i lås og skæfte.
 • Bærerem fjernes inden skydning.
 • Der må kun anvendes stålhagl, max. haglstørrelse 7 og max. 28 gram.
 • Skydning og sigteøvelser er kun tilladt på standpladserne og eller anviste pladser.
 • Geværer bæres åbne og uden patroner, fra standplads til standplads.
 • Geværer må kun sættes i de på banen opstillede geværstativer.
 • Det er ikke tilladt at lade geværet før end skytten står på standpladsen med geværet pegende i skudretningen.
 • Efter endt skydning aflades geværet før skytten forlader standpladsen, patronhylstre opsamles og smides i skraldespanden – gælder også for halvautomatvåben.
 • Geværet må aldrig pege bagud, når skytten står på standpladsen.
 • Spidsduer skal skydes inden de passerer en lodret linje over skytten og aldrig ved drejning af kroppen og skråt bagud. 
 • Skydningen skal foregå i ro og orden uden forstyrrelse fra eventuelle tilskuere og medskytter.
 • Skydningen starter på Bagdueduestandpladsen 
 • Skytter skal være i besiddelse af gyldigt jagttegn eller bæretilladelse, ellers må der kun skydes i følgeskab med en uddannet instruktør.
 • Den skydeansvarliges anvisninger skal følges og efterkommes af alle, sker dette ikke kan dette medføre bortvisning